Shopia
Shopia este un serviciu/produs web, aflat în proprietatea şi susţinut de către Altersoft SRL, companie cu sediul social pe str. Lucian Blaga nr. 401, Satu Mare, Romania.

Termenii și condițiile de față reglementează utilizarea tuturor serviciilor și produselor Shopia incluzând site-ul ”shopia.ro” și conținutul acestuia. Documentul conține informații precum Termenii de utilizare şi Politica de confidențialitate.

Folosind site-ul Shopia (incluzând şi conţinutul acestuia) şi/sau produsele şi/sau serviciile sale, sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile ce urmează, cu orice politici ce pot fi adăugate acestora, şi cu orice revizii sau modificări ale acestora. Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti termeni şi condiţii sau nu doriţi să fiţi limitat de către aceștia, nu utilizaţi platforma Shopia, produsele sau serviciile sale. Altersoft SRL îşi rezervă dreptul de a actualiza oricând și la propria discreție termenii și condițiile, să realizeze modificări de ordin legal, sectorial şi altfel de modificări la adresa propriului statut. Cea mai recentă versiune a acestei înţelegeri este disponibilă pe website-ul ”shopia.ro”, deşi compania nu este obligată să îşi notifice utilizatorii despre actualizările termenilor și condițiilor. Recomandăm insistent ca toţi utilizatorii să citească și recitească periodic, cu atenție, această înţelegere. Documentele intră în vigoare de la data ultimei actualizări.

TERMENI DE UTILIZARE

Site-ul Shopia, conţinutul acestuia, produsele şi serviciile sale sunt disponibile tuturor utilizatorilor care sunt capabili din punct de vedere legal să încheie contracte. Dovada îndeplinirii acestor criterii poate fi cerută la accesarea tuturor (sau a unor) servicii şi/sau produse, sub forma datelor de identificare sau a datelor de contact.
Acești termeni de utilizare sunt stabiliți între noi și utilizatori. Nici o altă persoană nu este îndreptățită să beneficieze de pe urma acestora.

Dacă orice entitate juridică îndreptățită, decide că oricare dispoziție din Termenii de utilizare este nevalidă sau neaplicabilă, acea dispoziție va fi eliminată din Termenii de utilizare , iar restul termenilor și condițiilor vor continua să funcționeze în deplinătatea puterii legale.

Dacă Termenii de utilizare actuali nu sunt în concordanță cu Termenii de utilizare aflați în vigoare la data înregistrării dumneavoastră la Shopia, Termenii de utilizare actuali vor prevala, cu excepția cazului în care departamentul de relații pentru clienți din cadrul Shopia va specifica în documentele adiționale furnizate alte clauze.

1. Definiţii

Oriunde în documentul de față se regăsește ”dumneavoastră” sau ”utilizator” se face referință la dumneavoastră, utilizatorul site-ului Shopia, la conținutul acestuia, la serviciile și produsele Shopia; prin urmare ”al dumneavoastră” va fi interpretat în consecință. Prin ”noi” și ”Shopia” se face referință la Altersoft SRL; ”al nostru” și ”de Shopia” va fi interpretat în consecință. ”Informații utilizator” se referă la detaliile personale ce pot fi solicitate de noi pe shopia.ro și/sau în cursul înregistrării și/sau al achiziției oricăror servicii și produse Shopia. ”Site-ul nostru” se referă la site-ul shopia.ro și la toate paginile web asociate acestuia. Totuși ”site-ul Shopia” se referă și la site-urile utilzatorilor noștri create în urma folosirii platformei Shopia. ”Parte terță” se referă la orice persoană/entitate/companie care nu este asociată cu Altersoft SRL.  

2. Servicii

Odată ce ați identificat o nevoie specifică, precum mărirea spațiului de stocare, achiziționarea propriului domeniu sau crearea unui design unic pentru site, modelat conform instrucțiunilor dumneavoastră, puteți achiziționa unul sau mai multe dintre serviciile noastre.

3. Servicii contra cost

3.1 Preţuri

Toate serviciile au un preţ fix sau un interval de preţuri stabilite în funcție de munca şi timpul necesare pentru a le realiza. Aceste preţuri pot fi subiectul unor ajustări ţinând cont de schimbările mediului de afaceri sau pot fi înlocuite temporar de preţuri promoţionale. Valoarea prețului este stabilită în moneda locală.

3.2 Achiziţionarea serviciilor

Toate serviciile noastre sunt disponibile pe https://www.shopia.ro/go/preturi/. Pentru mai multe informaţii sau dacă doriţi să achiziţionaţi unul dintre serviciile noastre Premium, puteți contacta departamentul nostru de relații pentru clienți la https://www.shopia.ro/go/contact 

4. Contractul și revocarea acestuia
  • Contractul
Un contract cu efect juridic este inițiat între dumneavoastră și Shopia în momentul în care comandați un serviciu și va fi îndeplinit odată ce plata va fi finalizată. ”Finalizat cu succes” definește faptul că suma totală de plată a fost achitată și o factură este disponibilă în panoul de administrare al contului dumneavoastră .Există o perioadă de 15 zile în care puteți solicita anularea serviciului și rambursarea valorii plătite. Acest proces urmează un set specific de criterii și reguli.
  • Revocarea contractului
Anularea oricărui serviciu poate fi solicitată în orice moment, dacă nu doriți să solicitați rambursarea valorii plătite. De asemenea anularea, achiziționarea serviciilor și solicitarea modificării serviciilor curente (de ex. orice poate influența funcționarea proiectului dumneavoastră) trebuie prezentată de către dumneavoastră (proprietarul proiectului) în scris (prin email) şi de pe adresa de e-mail folosită la înregistrarea proiectului.
  •  Durata contractului
Pentru serviciile furnizate de Shopia, dacă nu este menționată o durată specifică la momentul achiziției, contractul se încheie odată cu furnizarea serviciului.

5. Modalități de plată

Serviciile Shopia pot fi plătite prin card bancar si transfer bancar .În cazul transferurilor bancare, toate informațiile necesare sunt disponibile în formularul de comandă al serviciului. De asemenea, vă rugăm să luați la cunoștință faptul că toate taxele adiționale transferului bancar vor fi suportate de către dumneavoastră, nu de către Shopia.

Notă: Este responsabilitatea dumneavoastră să completați informațiile personale pe solicitarea de plată. Vă rugăm să vă asigurați că toate câmpurile sunt completate și datele personale furnizate sunt corecte. Shopia nu este responsabil pentru cererile nefinalizate datorate informațiilor insuficiente sau furnizate greșit.

5.1. Procesarea plăților

Dacă utilizați cardul bancar, autorizați Shopia să colecteze plata de pe cardul sau din contul dvs. În timpul procesului de finalizare a plății vom salva datele dvs. de plată pentru ca să le puteți utiliza și pe viitor, astfel încât reînnoirea automată și achiziția altor servicii să se desfășoare mai rapid și mai ușor. Întregul proces de plată este securizat.

5.2. Plăți recurente (reînnoirea automată a serviciilor)

Dacă ați utilizat cardul bancar achiziții este posibil să beneficiați de posibilitatea de a vă reînnoi automat serviciul. Frecvența reînnoirii plății poate fi lunară sau anuală, în funcție de modalitatea de plată aleasă. Pentru reînnoirile anuale, suma de plată este încasată înainte de data expirării serviciilor.

Reînnoirea automată poate fi anulată în orice moment din panoul de administrare al proiectului dvs. În cazul în care nu anulați dvs. personal reînnoirea automată, autorizați Shopia să retragă plata pentru servicii de pe cardul sau din contul dvs.

6. Data plății și data activări

iData efectuării plății este stabilită în momentul confirmării primirii sumei datorate de către entitatea selectată (de ex. furnizorul modalităţii de plată). În ceea ce privește plățile realizate prin card bancar, suma este scăzută imediat din contul dumneavoastră. În plus, data plății și data activării sunt aceleași, cu excepția cazului în care recuperarea întregii sume a comenzii trebuie realizată în mod manual. În acest caz, activarea poate fi întârziată cu câteva zile.

7.  Solicitări de rambursare

Toate serviciile Shopia, sunt rambursabile în termen de 15 zile de la data activării. Rambursarea este posibilă doar în cazul primei achiziții a serviciilor. Shopia nu va rambursa alte achiziții ulterioare, inclusiv reînnoirea automată a serviciilor realizată prin plăți recurente.

Pentru a solicita anularea contractului contactați prin e-mail departamentul de relații pentru clienți.Pentru anularea serviciilor în interval de 15 zile, nu este necesară nicio justificare; totuși vă rugăm să ne comunicați motivul anulării pentru a ne putea adapta serviciile nevoilor clienților noștri.

În cazul unei solicitări autorizate de anulare a oricărui serviciu, trebuie să ne specificați un motiv al acțiunii de anulare. Pentru toate cazurile menționate mai sus, motivele care pot determina o rambursare sunt:
 • (a) Încetarea completă a serviciilor
 • (b) Probleme tehnice repetate în cadrul serviciului, care împiedică buna funcţionare a proiectului dumneavoastră;
 • (c) Incapaciatea furnizării unui serviciu achitat complet (cu confirmarea de plată).
Notă: Shopia îşi rezervă dreptul să revizuiască motivul anulării pe care dumneavoastră l-ați invocat și să decidă asupra acceptării sau refuzării solicitării dumneavoastră.

8. Data și metoda de rambursare

Rambursarea valorii achitate se va realiza în termen de 60 de zile de la data la care Shopia a fost notificat de acțiunea de rambursare şi va fi procesată prin aceeaşi metodă de plată .

Dezactivarea serviciului va fi realizată simultan cu rambursarea.

9. Utilizarea site-ului

Utlilizarea website-ului Shopia, a conţinutului acestuia, a serviciilor şi produselor sale este definită de paragraful 10. Activităţile care contravin sau care sunt interzise de aceste paragrafe, violează TDU, făcându-vă astfel pasibili de acțiune disciplinară și urmărire penală. Pentru mai multe informații vă rugăm consultați articoul 12.

10 Conţinutul site-ului

10.1.  Nu veți posta sau distribui pe/prin site-ul creat pe platforma Shopia materiale de natură defăimătoare, amenințătoare, obscene, dăunătoare, pornografice sau de natură ilegală, indiferent de tipul acestora. De asemenea, materialele care violează sau încalcă în orice fel drepturile noastre sau drepturile altora (incluzând dar nelimitându-se la dreptul la proprietate intelectuală sau dreptul la confidențialitate) sunt absolut interzise, precum sunt și activitățile ce pot cauza situații primejdioase sau inconveniențe nouă sau altora.

Mai mult, nu veți exprima opinii vulgare, sexiste, rasiste sau ofensatoare, indiferent de natura lor. Ne încurajăm utilizatorii să se trateze reciproc într-o manieră respectuoasă și politicoasă.

10.2. Proprietatea conținutului site-ului

Nu veți posta sau face disponibil prin site-ul creat cu Shopia materiale care nu sunt proprietarea dumneavoastră, fără consimțământul expres al proprietarului legal al materialului în cauză.

10.3. Împiedicarea funcționării

Nu vă veți angaja în niciun fel de comportament sau acțiune care poate afecta funcționarea sau securitatea site-ului Shopia și nici nu veți cauza inconveniențe fără motive întemeiate personalului nostru.

10.4. Identitatea dumneavoastră

Nu vă veți da drept altă persoană/entitate și nici nu veți reprezanta în mod denaturat afilierea dumneavoastră cu o persoană/entitate.

10.5. SPAM (mesaje electronice nesolicitate)

Nu vă veți promova site-ul creat cu Shopia prin trimiterea de mesaje tip SPAM (de ex.email-uri trimise fără acordul proprietarilor conturilor respective).

10.6. Software robot

Nu veți folosi software robot (sau alt software care nu aparține platformei Shopia) pentru a crea noi site-uri Shopia sau pentru a accesa sau modifica site-urile Shopia.

10.7 Soluţii improvizate

Nu veţi folosi soluţii improvizate indiferent de natura lor pentru a depăşi limitele pachetului sau limitele oricărui serviciu sau caracteristici care țin de Shopia.

10.8. Proprietatea intelectuală

Toate materialele cu copyright, mărcile înregistrate și alte drepturi de proprietate intelectuală sau conținut furnizat de către site-ul Shopia vor rămâne mereu în proprietatea noastră sau a licențiatorilor noștri. Nu veți folosi aceste materiale sau conținuturi fără autorizația noastră sau a licențiatorilor noștri. Mai mult, vă este permis să folosiți aceste materiale doar în maniera descrisă în cadrul termenilor și condițiilor, și nu în alt mod. Nu veți copia, reproduce, distribui sau exploata comercial, nici nu veți beneficia/profita în nici un fel de aceste materiale sau conținuturi, nici nu veți asista/facilita o parte terță în desfășurarea de acțiuni ca și cele menționate mai sus.

Mai mult, dacă ați luat la cunoștință de o astfel de distribuire sau exploatare comercială, sunteți de acord să ne informați imediat.

11. Confidențialitatea

11.1. Legislația

Vom respecta legislaţia aplicabilă pentru protecția datelor specifice fiecărei ţări cu privire la orice informaţie personală pe care ne-aţi furnizat-o.

11.2. Procesarea datelor

Vi se poate solicita introducerea de informații personale pe anumite pagini ale site-ului Shopia. Nu vom folosi aceste informații personale în nici o altă manieră, decât cea specificată expres. De asemenea, toate informațiile colectate de la utilizatori sunt procesate în maniera și cu limitările susținute în politica noastră de confidențialitate..

11.3. Eliminarea datelor personale

Puteți solicita eliminarea datelor dumneavoastră personale din baza noastră de date. Pentru a realiza eliminarea datelor, dumneavoastră (proprietarul proiectului) trebuie să realizați o solicitare scrisă (de pe adresa de e-mail folosită pentru a înregistra proiectul) către departamentul nostru de relații pentru clienți, fie folosind link-ul de pe site-ul dumneavoastră Shopia, fie utilizând pagina de contact de pe site-ul nostru.

11.4. Modificări ale datelor personale

Vă recomandăm să actualizaţi toate datele personale deoarece acestea sunt folosite de către serviciul de relații pentru clienți.

11.5. Înregistrarea

Pentru a folosi serviciile și produsele noastre, trebuie să realizați o înregistrare validă pe site-ul Shopia. Aceasta vă dă dreptul să dețineți un cont în cadrul căruia puteți crea mai multe site-uri Shopia. Pentru a vă înregistra trebuie să furnizați o adresă de e-mail validă, o parolă și alte informații personale. Sunteți singura persoană responsabilă pentru confidențialitatea contului și a parolei dumneavoastră. Responsabilitatea pentru toată activitatea rezultată ca urmare a folosirii contului și/sau a parolei dumneavoastră vă aparține în întregime. Vă sugerăm să păstrați confidențialitatea contului și parolei și să nu le divulgați nimănui. În cazul utilizării neautorizate a contului și/sau parolei dumneavoastră, vă rugăm să notificați imediat Shopia în scris de pe adresa de e-mail prin care a fost înregistrat proiectul. Pentru a evita utilizarea abuzivă a contului dumneavoastră, asigurați-vă că vă deconectați din contul dumneavoastră la sfârșitul fiecărei utilizări.

12. Încălcarea termenilor noștri

Neconformarea cu condițiile specificate în articolul 9, și/sau participarea în activități ce nu respectă acești TDU vă supun riscului de acțiuni disciplinare sau urmărire penală. Decizia de a iniția o acțiune disciplinară (incluzând, dar nelimitându-se la întreruperea tuturor serviciilor) este la discreția Shopia.

Vă rugăm să raportați eventuale abuzuri ai termenilor de utilizare, sau ai termenilor și condițiilor către compania noastră sau autorităților locale competente.

13. Întreruperea/anularea serviciilor

Ne rezervăm dreptul de a anula sau suspenda imediat și pe termen nelimitat serviciile noastre de care beneficiază proiectul dumneavoastră, dacă încălcați sau dacă avem motive întemeiate să credem că veți încălca termenii și condițiile noastre. De asemenea vom întrerupe serviciile noastre către dumneavoastră, la discreția noastră, dacă vă angajați într-o conduită pe care noi o considerăm inacceptabilă.

14. Clauză de exonerare

Nu suntem responsabili pentru daunele la adresa utilizatorilor sau a părților terțe sau a hardware-ului ce pot apărea direct, indirect sau accidental ca rezultat al conectării cu serviciile și/sau produsele noastre, incluzând descărcarea de materiale prin serviciile noastre. Nu suntem responsabili pentru daunele la adresa utilizatorilor sau părților terțe ca rezultat al incapacității de a utiliza serviciile și/sau produsele noastre sau ca rezultat direct, indirect al acestui fapt. Prin urmare, utilizarea serviciilor noastre este la discreția dumneavoastră și pe propriul risc. Sunteți unic responsabil/ă de orice daune la adresa computerului dumneavoastră, sau altui dispozitiv sau pierderea de date ca rezultat al descărcării unor astfel de materiale.

Prin continuarea utilizării site-ului Shopia, înțelegeți și sunteți de acord în mod expres cu faptul că utilizarea site-ului Shpia, a serviciilor și produselor noastre este realizată pe propriul risc și faptul că site-ul Shopia, serviciile și produsele sunt furnizate ”cum sunt” și ”cum sunt disponibile”. De asemenea luați la cunoștință și sunteți de acord cu faptul că noi nu suntem responsabili de disponibilitatea și/sau funcționabilitatea oricăror site-uri ale părților terțe și/sau materiale pe care le puteți accesa prin site-ul Shopia.

14.1. Părțile terțe

Nu susținem și nu suntem responsabili pentru conținutul, publicitatea, produsele sau serviciile disponibile prin intermediul site-urilor părților terțe.

Orice tranzacții între dumneavoastră și orice parte terță găsită pe sau prin intermediul site-ului Shopia, incluzând plata și livrarea de produse, servicii sau alți termeni, condiții, garanții sau elemente asociate cu astfel de tranzacții sunt realizate între dumneavoastră și entitatea în discuție. Prin urmare, nu suntem responsabili și nici pasibili pentru orice pierderi/daune ce pot apărea în urma acestor acțiuni.

14.2. Excluderea de la garanție

Shopia, licențiatorii săi NU vă garantează următoarele:
 • (a) Utilizarea serviciilor şi produselor va îndeplini toate așteptările;
 • (b) Utilizarea serviciilor şi produselor va fi neîntreruptă, la timp, sigură sau fără erori, viruși;
 • (c) Orice informaţie obţinută ca şi rezultat a utilizării serviciilor şi produselor va fi precisă sau de încredere;
 • (d) Defecte în operarea sau funcționarea oricărui software furnizat ca parte a serviciilor vor fi corectate;
Nici o îndrumare sau informaţie, verbală sau scrisă, obţinută de la Shopia prin sau de la serviciile noastre nu va crea o garanţie, atâta timp cât nu este expres definită în termeni.

Shopia declină în mod expres toate garanțiile și condițiile de orice fel, exprimate sau implicite, incluzând, dar nelimitându-se la garanțiile și condițiile menționate de comercializare, create cu un anumit scop și neîncălcate.

15. Limitarea răspunderii

Supus dispoziției generale a clauzei de exonerare de mai sus dumneavoastră înţelegeţi şi sunteţi de acord în mod expres cu faptul că Shopia, licenţiatorii săi nu vor fi răspunzători pentru condiţiile aflate între paragrafele 15.1 şi 15.4.

15.1. Generalități

Orice daune directe, indirecte, accidentale, subsecvente sau exemplare vor fi suportate de dumneavoastră, oricare ar fi cauza și motivul. Sunt incluse, dar nu limitate la, pierderea de profit (suportată direct sau indirect), pierderea de clienți sau reputaţie a afacerii, pierderea de date, costul înlocuirii de bunuri și servicii, sau alte pierderi intangibile.

Orice pierderi sau daune vor fi suportate de către dumneavoastră, incluzând dar nefiind limitate la:
 • (a) Încrederea plasată pe integritatea, precizia sau existența publicității, sau ca și rezultat al oricărei relații sau tranzacții dintre dumneavoastră și un agent de publicitate sau sponsor al cărui publicitate apare pe site;
 • (b) Orice modificări pe care Shopia le poate aduce serviciilor, sau orice încetare permanentă sau temporară a serviciilor (sau oricărei caracteristici cuprinse în servicii);
 • (c) Ştergerea, coruperea, sau incapacitatea de a stoca orice conţinut sau alte date de comunicare întreţinute sau transmise prin utilizarea serviciilor;
 • (d) Incapacitatea dumneavoastră de a furniza către Shopia informațiile precise despre cont;
 • (e) Incapacitatea dumneavoastră de a păstra confidențialitatea și securitatea detaliilor contului și a parolei;
15.2. Jurisdicţie

Limitarea răspunderii Shopia față de dumneavoastră în paragraful 15.1. va intra în acțiune indiferent dacă Shopia a fost sau ar fi trebui să fie anunțat de posibilitatea apariției oricăror astfel de pierderi. De asemenea, se vor aplica și limitările care sunt legale în jurisdicția dumneavoastră.

15.3. Informațiile furnizate pe site-urile Shopia

Nu suntem responsabili, nici răspunzători de:
 • (a) Materiale scrise de către utilizatori, în special cele postate pe blog-uri și/sau forumuri. În plus, nu susținem astfel de materiale și ne rezervăm dreptul de a monitoriza aceste contribuții, si de asemenea , de a răspunde, de a comenta, de a edita, de a refuza postarea sau de a șterge oricărui conținut aflat pe blog-uri și/sau forumuri la discreția noastră. Totuși, incapacitatea de a înlătura un anumit material nu constituie o aprobare sau acceptare din partea noastră;
 • (b) Precizia, sincronizarea sau exactitatea informațiilor/declarațiilor de pe site-ul Shopia. Nu vom fi responsabili/răspunzători pentru afirmațiile, sfaturile și/sau opiniile generate de către utilizatori pe blog-uri și forumuri (cu excepția măsurilor impuse de lege). Dacă aveți orice plângere la adresa altui utilizator, ca urmarea a acțiunilor/ opiniilor exprimate, acceptați să înaintați o plângere legală doar împotiva acelui utilizator, și nu împotriva Shopia;
 • (c) Calitatea, precizia și forma site-ului Shopia, cu excepția a ceea ce este solicitat de către lege. Totuși, ne vom angaja în toate eforturile rezonabile pentru a furniza serviciile noastre în cea mai profesională manieră;
 • (d) Orice denaturări frauduloase realizate de noi și în legătură cu decesele sau vătămările personale cauzate de către neglijența noastră. Nu vom fi responsabili și nici răspunzători față de dumneavoastră pentru orice altă pierdere/daună suferită de către dumneavoastră sau de o parte terță ca rezultat al utilizării site-ului Shopia.
16. Procesul de îmbunătățire permanentă

Calitatea serviciilor și produselor noastre reprezintă principala noastră preocupare. Prin urmare sistemul nostru este subiectul unui proces de îmbunătățire permanentă atât pe partea tehnică, cât și pe cea tehnologică.

17. Feedback

Ca parte a dorinței noastre pentru a atinge excelența, Shopia ,primește comentarii și sugestii la adresa unor sau a tuturor conditiilor și politicilor ce apar în Termenii de utilizare. Pentru a contribui cu comentariile/sugestiile dumneavoastră, trimiteți-ne un e-mail la: office@altersoft.ro

Modificat ultima dată pe 21 Septembrie 2019.
MesajePentru a vedea mesajele trebuie sa va
Autentificati
Suntem aici sa te ajutam
Verified by VISA MasterCard SecureCode